Училища

Професионалните гимназии за кадри в селското стопанство минават на общинско финансиране

Професионалните гимназии, които подготвят кадри в сферата на селското и горското стопанство в момента те се финансират от Министерството на земеделието и храните, но след влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование тези училища ще преминат на общинско финансиране.

Смяната на финасирането не променя съдържанието на дейността им. Всички имоти, материално-техническо оборудване и земеделска земя, които професионалните гимназии по земеделие ползват за осигуряване на професионалната подготовка на учениците, остават на тяхно разположение и след влизането в сила на Закона, заяви в парламента министърът на образованието Меглена Кунева.

Тя каза още, че не би следвало смяната на финансирането да се тълкува като заплаха за запазването и развитието на земеделските професионални гимназии.