Училища

Професионална гимназия в Перник откри приемна за родители

В Професионалната гимназия по техника и строителство „Арх. Йордан Миланов“ – гр. Перник, зам.-министър Стаматов участва при откриването на първата за страната Приемна за родители.

Придобивката е част от цялостна програма на Професионалната гимназия за възстановяване на връзката семейство – училище. Приемната е проектирана и реализирана чрез дуалната система на обучение с участието на ученици, учители и майстори наставници от фирми.

Директорът на училището Самуил Шейнин показа възможностите на модерна система за видеонаблюдение, както и важни придобивки за учениците и учителите: стая за сушене при дъждовно време, ученическа радиостанция, клуб на учителите.

Амбициозната програма за сигурност в Професионалната гимназия по техника и строителство предвижда и достъпът до училищния двор да бъде контролиран чрез съвременни средства.