Училища

Професионалната гимназия в Гълъбово ще се ремонтира за 1,4 млн лв.

Община Гълъбово за първи път спечели грандиозен проект на стойност един милион и четиристотин хиляди лева за реконструкция на Професионалната гимназия по енергетика и електротехника.

Новината бе съобщена от заместник-кмета на общината, инж. Пламен Бараков. Помощта е безвъзмездна и е в рамките на оперативна програма „Региони в растеж”.

По тази програма общината бе допусната да кандидатства за първи път и веднага спечели значимия проект. За период от 13 месеца ще се извърши основен ремонт на покрива, на учебната сграда и учебните работилници.

Мотивите, с които Гълъбово се класира пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството са, че проектното предложение отговаря на критериите за оценка на административно съответствие и допустимост, съгласно насоките за кандидатстване.

Източник: novini.bg