Ученици

Проучване: Родните четвъртокласници анализират прочетен текст на високо равнище

Постиженията на българските четвъртокласници по четене са по-добри от средните постижения в световен мащаб. Страната ни е на 11-о място в класацията на 50 държави, сочат представените вчера данни за 2016 г. от международното изследване PIRLS за уменията за четене на учениците от четвърти клас.

Изследването е проведено у нас сред 4281 ученици в четвърти клас в периода от 11 до 16 април м.г. Те са чели, разбирали и интерпретирали два текста – художествен и текст с данни от различни науки, след което са отговаряли и на въпроси.

Средният резултат на четвъртокласниците ни е 552 точки при среден резултат за изследването 500 точки. България е предхождана от Русия, която е първа в класация с 581 точки, както и от Сингапур (576 точки), Хонконг (569 точки), Ирландия (567 точки), Финландия (566 точки), Полша и Северна Ирландия (565 точки), Норвегия, Китай и Англия (559 точки), Латвия (558 точки), Швеция (555 точки) и Унгария (554 точки). След България са САЩ (549 точки), Литва и Италия (548 точки), Дания (547 точки) и др. На дъното на класацията е Южна Африка с 320 точки среден резултат на четвъртокласниците.

Само 5% от децата не разбират какво четат

Според скалата на изследването 550 точки е високо равнище на постиженията по четене, което у нас индивидуално се постига от 55% от учениците в четвърти клас. Това значи, че те могат да четат, разбират и интерпретират много добре даден текст. Средно равнище показват 83% от четвъртокласниците, което значи резултат от 475 точки – добро четене, разбиране и интерпретация.

Едва 5% от четвъртокласниците могат да четат текст, но да не го разбират, обясни Неда Кристанова от Центъра за оценяване в предучилищно и училищно образование към просветното министерство. В същото време резултатите от друго международно проучване – PISA, за 2015 г. показват, че общо 41.5% от учениците на 15 и 16 години могат да четат, но се затрудняват да тълкуват прочетения текст.

Момичетата отново са по-добри от момчетата, като средният им резултат е с 15 точки по-висок.

При предишно изследване PIRLS през 2011 г. българските четвъртокласници са показали среден резултат от 532 точки. Това значи, че от тогава до 2016 г. постиженията на учениците по четене са се подобрили с 20 точки.

Семейството влияе най-много

За да се анализират факторите, които влияят върху постиженията по четене, са анкетирани и 214 начални учители и 4242 родители. Сред тях са образователните възможности в семейството, като се отчита, че те са много добри, когато в семейната библиотека има поне 100 книги; че двамата родители имат завършено висше образование, както и че резултатите при ученето са свързани с допълнителни придобивки.

Ранните занимания в семейството също влияят на постиженията при учене. Такива често се провеждат обаче едва у 43% от семействата на анкетираните. Друг ключов фактор е предучилищното образование.

Повече от половината от децата имат положително отношение към четенето, сочат още данните.

Източник: dnevnik.bg