Мнения Ученици Училища Учители

Проучване: Над 70% от родителите се е налагало да помагат на децата си у дома

Според анализ и изследване на тема „Влияние на извънредното положение заради пандемията от COVID-19 в България“ на БАН на много родителите на деца до 4-и клас се е налагало да помагат на децата си у дома. Проучването е изготвено от доц. д-р Габриела Йорданова и гл. ас. д-р Екатерина Маркова от Институт по философия и социология – БАН. Те уточняват, че средната възраст на родителите, взели участие в онлайн анкетата, е 41,1 години. 87 на сто имат дете/деца в начален етап на обучение (1-ви – 4-ти клас), а други 13% – в предучилищен (ПГ 5-годишни и/или ПГ 6-годишни), съобщава Национална мрежа за децата. 74 на сто от запитаните у ражняват професията си само от разстояние, а една четвърт (26%) – комбинират работа от офис на компанията с работа от вкъщи. При две пети (41%) това се отнася и за тяхната половинка.
На 71% от допитаните им се е наложило да помагат на децата си за получаване, разпечатване, сканиране и връщане на учебни материали. На половината се е наложило да помагат на детето си да влезе в платформата за обучение. 39%  е трябвало да участват в подготовката на различни материали, необходими за съответния учебен час, извън домашните работи на учениците.
Близо1/3 от родителите преподават учебен материал на детето по съответен предмет. Само при 23 на сто от възрастните не се налагало да помагат на децата си по време на учебния процес в домашна форма.
Прякото участие на родителя в обучението на детето от разстояние пряко рефлектира върху работата им. Почти всеки втори допитан – 53% споделя, че не са успели да изпълнят нормално работните си ангажименти, докато помага в учебния процес на детето или децата си. Същевременно изследването регистрира недостиг на подкрепа в семейството. 28% заявяват, че семейството им не се съобразява с работата им от вкъщи, т.е. не пази тишина, докато водят служебен разговор или изпълняват служебните си задължения.
Данните от проучването показват още, че за 22% от изследваните лица работата по време на извънредното положение се е увеличила. В резултат на това 38% от тях полагат извънреден труд, 25% работят в събота; а 21% – в неделя; 20% – на празници, а всеки трети (32%) – извън нормалните работни часове.
Допълнителната натовареност в заетостта, както и участието в обучението на децата, довежда до редуциране на свободното време. При 72% от допитаните наличието на свободно време е намаляло рязко, като добавят, че в много от случаите те лично отговарят и за преобладаващата част от семейните задължения у дома. Натоварването със семейни ангажименти и новите служебни и учебни отговорности довежда до натрупване на повече умора сред 39% от родителите, а всеки четвърти (24%) споделя, че изпитва по-чести проблеми със съня след въвеждането на извънредното положение.

Снимка: pxhere.com.

Източник: НМД