Институции

Проучване: Младите развиват “интернет зависимост“

Повече от 90% от децата между 15 и 17 години ползват интернет, показва проучване на агенция „Медиана“ на тема „Медийно поведение на младежката аудитория в онлайн среда“.

Делът на 15-29 годишните е малко по-малък – 85%.

42% от анкетираните младежи са посочили, че ползват интернет всеки ден, а 25% са отговорили „почти непрекъснато съм свързан“. За също толкова (25%) интернет е основно средство за информация

За една четвърт от младежите интернет вече е станал основно средство за информация, а 40% търсят информация за събития първо там. Там е най-бързо и удобно. Вече не се чакат радиото и телевизията. Това е стред основните причини за процесите. Другите са удобството и навлизането на пазара на устройства, които дават възможност за лесна връзка със Световната мрежа.

Нататък резултатите стават притеснители. 50% не са прочели нито една книга в последната година, а 14 – изобщо не са се потапяли в чудния свят на писаното слово.

Според специалистите, вече може да се говори за „интернет зависимост“ при младите хора. Голяма част от тях се чувстват изнервени и като цяло дискомфортно без достъп до интернет.

Интернет вече променя и физическата реалност на младите хора – те прекарват все повече време във виртуалното пространство, част от тях практически живеят в мрежата. Всеки четвърти млад човек е почти непрекъснато в Интернет, сочат данните от изследването.