Институции

Просветното министерство оряза бюджетите на 9 европроекта

Министерството на образованието и науката ще намали с над 50 млн. лв. бюджетите на девет европроекта. По този начин ведомството ще опита да убеди Европейската комисия да размрази плащанията по оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и в същото време да минимализира очакваните загуби по нея. Орязаните пари не се губят, а остават в общия бюджет на програмата от 1.37 млрд. лв. и ще се използват по други проекти, съобщиха от ведомството, цитирани от Mediapool.

Жертви

Заради констатирани миналата година проблеми и нередности около програмата Брюксел замрази плащанията по нея, очаква се и решението на еврокомисията за т.нар. финансови корекции, които със сигурност ще бъдат наложени и това ще намали общата сума на програмата. Санкциите ще са процент от бюджета на еврофинансирането и ще бъдат поети от държавния бюджет, а не от отделните изпълнители на проектите.

Свиването с 50 млн. лв. на европарите за образователното министерство засяга проекти с общ бюджет от близо 268 млн. лв. Сред тях са „Твоят час“, чрез който се финансират извънкласни дейности в училищата, както и проектите за студентски и ученически практики, стипендии за бъдещите висшисти, за образование на възрастни.

Намалението на бюджетите няма да засяга основните дейности по проектите, а парите за възнаграждения на екипите за управлението им и за външни услуги. Направени са и икономии от обществените поръчки, обясниха от Министерството на образованието и науката.

Как се стигна дотук

Плащанията от Брюксел по програмата бяха спрени основно заради проблеми с управлението и контрола на проектите на образователното министерство. Според ЕК е допуснато недопустимо смесване на двете функции, тъй като в един момент бившият министър на образованието Меглена Кунева е отговаряла за изпълнението на проектите и за контрола върху тях, тъй като е ръководела и управляващия орган по програмата (тогава дирекция в министерството). За проблема съобщи служебният министър на образованието Николай Денков в началото на годината. Още тогава той заяви, че България ще загуби пари по програмата. Към момента за точния размер на корекциите все още се водят преговори. Ясно е обаче, че глобите ще са за цялата програма, а не за отделни проекти и ще се плащат от държавния бюджет.

По програмата няма нито един сключен договор по проекти за наука, а това е основно перо от бюджета ѝ, за което са предвидени над 560 млн. лева. Към момента има две обявени процедури – „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“. Те бяха обявени още през лятото на миналата година, но заради проблеми с избора на оценители и до момента не е ясно кои предложения ще получат финансиране. От образователното министерство обявиха, че процедурата по оценка е приключила и оценителният доклад подлежи на преглед от администрацията. След това трябва да се реши дали той да бъде приет, върнат или отхвърлен. Очаква се резултат да има до 10 ноември.

Мерките дотук

От 1 ноември програмата за наука вече се управлява от самостоятелно звено – Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Наскоро това решение бе взето като една от мерките за размразяване на плащанията от Брюксел. В изпълнение на препоръките на ЕК се работи и за повишаване на административния капацитет на служителите на управляващия орган на програмата. „В процес на подготовка е създаването на специално звено в рамките на МОН или към него, което да управлява проектите, по които министерството е бенефициент“, обясниха от ведомството.
 

Източник: capital.bg