Училища

Промяна във финансирането – още от Нова година

Анонсираният нов модел на финансиране на училищата вероятно ще бъде въведен още от началото на календарната 2014 г. и няма да се чака да завърши академичната, пише днес всекидневникът „Сега“, който цитира участници в дискусията за новите финансови правила.

Значение за бюджета на съответното училище ще имат около няколко социално-икономически критерии, сред които отдалечеността на децата от средищното училище, колко ученици са в клас, демографските проблеми в съответната община, обясни пред медията лидерът на синдиката на българските учители Янка Такева.

Ще има и буфер за неотложни нужди на малките училища, който ще е в порядъка на 25-30 000 лв. Тези пари са за компенсиране на евентуална инфлация например. Сумата няма да е еднаква за всички училища и ще се определя в зависимост от нуждите и големината на училището. Тя ще е в обратна зависимост с големината му.

Местните власти ще изчисляват парите по формули и до края на февруари ще е ясно колко ще получи всяко отделно училище в съответната община.

Добавката „качество“ е другата новост, която категорично влиза в действие. Тя ще е отделно от делегирания бюджет и ще се определя от успеха на учениците в периода между двете външни оценявания в четвърти и седми клас. Не е изключено значение да има и успеха от държавните зрелостни изпити след 12-ти клас.