Институции

Променят учебните програми: Съотношението учение и практика – 60 на 40

„Променяме учебните програми. Съотношението между учебен материал и упражнения, в това число упражнения, свързани с технически средства, игри, се променя – става 60 на 40.“ Това каза образователният министър Красимир Вълчев в ефира на БНР. Той отбеляза, че през последните години се разширяват дейностите по интереси. Тази политика става устойчива, а от следващия бюджет ще бъдат предвидени средства за това. „Опитваме се да отворим образователните институции за партньорства с максимален брой институции – както културни, така и работодатели, каза още Вълчев. – Децата да посетят предприятие, да видят как се случва един процес в реалния сектор, за да ги мотивираме в по-голяма степен да се включат в професионалното образование“.

Вълчев изтъкна, че възпитанието на децата ще бъде една от основните ни теми в следващата една година. За целта се разработва стратегия за възпитателната работа. Това ще бъде документ, съдържащ политики, предложения за политики и дейности по отношение на подобряването на възпитателната работа. „Ще използваме този документ и за това да проведем разговор за това какво искаме, как да възпитаваме децата си, каза той. Като родител искам от образователната система детето ми освен да получи максимума на образователните си възможности, но и системата да го направи добър човек, дори с цената на повече дисциплина и рестрикции. Трябва да възпитаваме децата в толерантност, уважение, дисциплина, трудолюбие. Всичко това се опитваме да го вплетем в учебните програми“, отбеляза Вълчев.

Просветният министър за пореден път подчерта, че ще има голям недостиг на работна сила във всички сфери на обществения и икономическия живот: „Тези, които ще навлязат в работната сила, са малко над 60% от тези, които предстои да навлязат в пенсионна възраст. Критично важно е в образователната система да преодолеем този недостиг“.

Вълчев добави, че недостигът на учители е налице в много страни. „Младите хора са много по-малко склонни да се включат в професии, които са по-предсказуеми и еднообразни, каза той и добави, че все повече учителската професия ще разчита и на хора, които няма да работят по 40 години в образователната система. След 10-15 години ще имаме най-голям недостиг, смята министърът. По думите му е много важно да има политически консенсус да се поддържа учителската заплата над средната за страната. Образователната система трябва да бъде по-силна, по-динамична, трябва да е по-модерна и в същото време и консервативна“, категоричен бе Вълчев. По думите му учебният материал и методите на преподаване трябва да бъдат такива, че в по-голяма степен да направят образованието привлекателно. В същото време доброто училище трябва да ангажира децата, добави той и подчерта, че близо 22 хил. деца са включени допълнително в образователната система. Около 1200 обаче са отпаднали вторично. „Координираните усилия на институциите са без алтернатива. Смея да твърдя, че те в момента дават този резултат“, посочи Вълчев.

Просветният министър каза още, че тази година няма да има промени в организацията на матурите.

Източник: monitor.bg