Мнения

Променят тестовете за учениците

Тестовете, които учениците решават в клас ще бъдат променени така, че да бъде премахната възможността учениците да попълнят верните отговори случайно.

Тестовете вече няма да се състоят в отбелязване на верния отговор, а в писане на кратък текст, работа по диаграми и фигури, др., по които ще е необходимо учениците да разсъждават.

Тестовете ще бъдат издавани в специални книжки, до които учениците няма да имат достъп преди часа и по този начин се изключва възможността отговорите да бъдат научавани наизуст предварително.

600 учители вече са обучени да създават въпросници с тестовете. Целта е да бъдат сформирани екипи от учители, които да създават тестове. Тестовете ще бъдат съхранявани в база данни, от която учителите да могат да се снабдяват с материали.

Първите тестове ще бъдат въведени в училищата още с началото на учебната година. С тях ще бъде проверено входящото ниво на учениците. След това ще бъде изготвена статистика как учениците и учителите се справят със задачите