Мнения

Променят се изпитите по БЕЛ и по история на България за СУ

Академичният съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ прие документите за кандидатстудентската кампания на СУ през 2017 г., съобщи пресцентърът на висшето училище.

На заседание на Академичния съвет на СУ са приети документите за кандидатстудентската кампания през 2017 г. – правилник, график за двете кандидатстудентски сесии и балообразуването за специалностите.

Приемът на заявления за явяване на изпити за първата и втората кандидатстудентска сесия започва на 20 февруари 2017 г. Крайният срок е 10 март 2017 г. за първата кандидатстудентска сесия и 19 май 2017 г. – за втората кандидатстудентска сесия.

Първата изпитна сесия ще е в неделните дни, в периода 19 март – 23 април 2017 г., а втората – в съботните и неделните дни от 28 май до 25 юни 2017 година.

Променя се форматът на кандидатстудентските изпити по български език и литература и по история на България.

Кандидатстудентският изпит по български език и литература ще се състои от две задължителни части: тест с 50 въпроса и задача за изграждането на аргументативен тип текст /есе/. Изпитът проверява и оценява знанията и уменията, като резултат от обучението по български език и литература в средното училище. Максималният брой точки е 100 – 70 от теста, като 1/3 от точките са за въпросите по литература, и 30 точки за есето. Темата за аргументативния текст може да бъде върху твърдение/сентенция от литературен или нелитературен източник.

Кандидатстудентският изпит по история на България също включва два задължителни компонента – тест и тема. И двете части са върху проблематиката и фактологията на досегашната програма, съставена въз основа на учебното съдържание по история на България за 11-и клас – задължителна подготовка. Оценката се изгражда според резултатите от теста и темата по шестобалната система със стъпка от 0,25 стотни.

Кандидат-студентите отново имат възможност да подадат документи онлайн, на място в Софийския университет или в бюрата на фирмите в страната. Зрелостниците могат да платят и таксите за явяване на изпит и за участие в класирането онлайн, в случай, че регистрирането им е изцяло чрез онлайн системата за кандидатстудентската кампания.

За поредна година документите за класиране ще се приемат онлайн, а записите ще бъдат валидирани от 19 юни до 1 юли 2017 г. в Ректората на Софийския университет.

На 11 юли 2017 г. ще бъде обявен първият етап на класирането на кандидат-студентите. Класираните кандидат-студенти от първия етап от 12 юли до 14 юли, включително, имат възможност да се запишат в специалността, в която са класирани, като не участват в следващите етапи; да депозират диплома-оригинал за средно образование и да попълнят декларация за участие в следващите етапи на класиране за по-предна желана специалност; да не потвърдят или да не се запишат.

В тези случаи те отпадат от всички класирания и губят придобитите студентски права. Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране. Класираните по първа желана специалност кандидати трябва да се запишат на този етап от класирането, без право на потвърждаване или изчакване края на класиранията. Некласираните от този етап кандидати не подават декларация за участие в класирането и не депозират диплома за средно образование, тъй като участват автоматично в следващия етап на класирането.

На 18 юли 2017 г. ще бъде обявен вторият етап на класирането. В него участват потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон и некласираните кандидат-студенти. Потвърждаването или записването на класиралите се от втория етап кандидати се извършва от 19 юли до 21 юли 2017 г., включително. Непотвърдилите от второто класиране кандидати губят правото си за участие в третото класиране, което е окончателно.

Третият етап на класирането се обявява на 25 юли 2017 г. Срокът за записване е от 26 юли до 28 юли 2017 г. Резултатите от това класиране са окончателни.

За четвърта поредна година в Стопанския факултет на Софийския университет, като условие за кандидатстване за специалностите, се приемат международно признати сертификати за ниво на езика В2 според Общата европейска референтна рамка за езици за владеене на английски, френски и немски език. С международно признати сертификати за владеене на английски ще се допускат до участие в класиране и кандидати за специалността „Хебраистика“.

Шест от общо 106-те специалности в СУ не използват оценките от матурите вместо изпит. Това са регулираните специалности „Право“, „Медицина“ и „Фармация“ и трите специалности във Факултета по журналистика и масова комуникация – „Журналистика“, „Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване“.

Таксата за явяване на изпит е 30 лв. До края на януари 2017 г. ще бъде издаден и Справочник за кандидат-студентите. В края на февруари следващата година ще започне участието на Софийския университет в кандидатстудентските борси в страната.

Източник: dnes.bg