Мнения

Променят историческата епоха за изучаване при шестокласниците?

Освен че ако се приемат проектите за промяна на учебните планове, в шести клас ще имат повече часове, то там ще има и друга съществена промяна – вместо история от XVIII до XXI век ще се учи родна история в периода VII – ХVII век.

Темата е деликатна, тъй като тук става дума за годините на Османското робство, а новите понятия, които ще усвояват учениците са: султан, везир, спахии, еничари и хайдути.

Предвижда се всеки шестокласник „да дава примери за съжителство между традициите на християните и мюсюлманите във всекидневието: празници и обичаи, жилище, облекло, храна, битова лексика, хигиена“, както и „примери за взаимни влияния между културите на християнството и исляма по зададени показатели“, цитира извадки от проекта всекидневникът „Сега“.

В края на този клас учениците трябва да свързват основни исторически събития с тяхното пресъздаване във фолклора. По подобен начин са формулирани темите и в действащите програми.

След неразбориите с програмите по литература, предизвикали своеобразен „референдум“ сред учителите, към момента не е ясно каква ще е съдбата на тези проекти.