Мнения

Промени в изпитите по история и БЕЛ за СУ „Св. Климент Охридски“

Промени в кандидатстудентските изпити по история и български език и литература ще настъпят през учебната 2017/2018 година в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, съобщиха деканите на Историческия факултет и Факултета по славянски филологии.

Изпитът по история ще включва два задължителни компонента – тест и тема. Тестът ще е относително кратък – с не повече от 20 въпроса, и ще е въз основа на досегашната програма по история на България, като няма да има нови исторически периоди или отпадане на други. В теста по история по-голямата част от въпросите ще са от затворен тип, но ще има и отворени въпроси. Въпросите от теста ще са свързани с отделни личности, със събития, битки, процеси и с явления от културната, политическата и църковната история на България. Това ще са въпроси, чийто отговори са абсолютно сигурни и няма да са свързани с теми, по които спорят историци, увериха от СУ.

За втората част от изпита – за написването на текст, така ще бъдат формулирани темите, за да може кандидат-студентите да имат време да осмислят, изложат текста и да го проверят, каза деканът на Историческия факултет на СУ.

„Интересува ни не само историческата логика, верността на факта, но и стилистиката“, коментира доц. Попнеделев. Той обяви, че на изпита по история на България „основната тежест ще е върху текста на кандидат-студентите, като съотношението между текста /темата/ и теста ще е 80 към 20“.

Изпитът от първата кандидатстудентска сесия по история на България в СУ ще е на 26 март от 9.00 часа, а изпитът от втората сесия ще е на 17 юни – отново от 9.00 часа.

От две части ще се състои изпитът по български език и литература от тази година – тест и писане на есе. Тестът ще се състои от 50 въпроса и ще се оценява с 70 точки, а есето – с 30 точки, или максималният брой точки ще е 100. В теста 1/3 от въпросите ще са за литература, а 2/3 от въпросите – за български език.

„Много важно е, че писането на есе е задължително за кандидат-студента и ако той не е писал есе, ще има слаба оценка, въпреки това, което е направил на теста“, заяви доц. Пенчев. По думите му това е разликата между изпита в СУ и държавния зрелостен изпит по БЕЛ в 12-и клас. При стария формат на изпита в СУ кандидат-студентите пишеха т.нар тема, а с новия формат на изпита искаме да свалим психологическия товар от завършващите средното училище и да не се налага те да се готвят за изпитен формат, който е напълно различен от това, което са правили в училище“, коментира доц. Бойко Пенчев.

Той отбеляза, че новият изпит в СУ, като структура, силно напомня зрелостния изпит по БЕЛ, но има и разлики.

„Опитали сме се да премахнем въпросите, питащи за пасивно запаметени знания, за автори и заглавия или за самоцелни формулировки и термини“, обясни деканът на Факултета по славянски филологии.

„И в езиковата, и в литературната част на теста ще се проверяват умения за правилно употребяване на нормите на книжовния език, за четене и разбиране на литературен и на нелитературен текст, за формулиране на свързан аргументативен текст. Целим въпросите и задачите от изпита по БЕЛ да проверяват практически усвоени умения, а да не разчитат на пасивно запаметяване на информация“, обясни доц. Пенчев.

Той съобщи, че в литературната част на теста се въвежда нов момент, който обаче е практика по света, като въпросите са ориентирани към конкретен откъс от литературен текст, който кандидат-студентите ще имат пред себе си. Те трябва да извлекат информация и смисъл от него. В теста ще има и откъси от два текста – единият ще е включен в програмата за задължителната подготовка за 11-и или 12-и клас, а вторият откъс ще е от текст, който може да е напълно непознат за кандидатите, каза доц. Пенчев.

Изпитът по БЕЛ от първата кандидатстудентска сесия в СУ ще е на 2 април от 9.00 часа, а на 4 юни, отново от 9.00 часа, ще е същият изпит, но от втората сесия, предава БТА.

Източник: dnes.bg