Ученици

Промените в часовете в прогимназията влизат в сила

Промените в наредбата за учебните планове, които предвиждат увеличаване на часовете в прогимназиалните класове, са публикувани в Държавен вестник. Училищните учебни планове, утвърдени въз основа на рамковите учебни планове по тази наредба, за прогимназиалния етап започват да се прилагат от учебната 2022 – 2023 г. за учениците, които постъпват в V, в VI и в VII клас.

Поправките предвиждат увеличаване на часовете по български и литература в 5 и 6 клас с половин час седмично. Също с половин час се увеличават часовете по математика в 5, 6, и 7 клас, както и тези по география в 5 клас. Петокласниците ще имат 51 часа повече годишно, шестокласниците – 36 часа повече за година, а натоварването на седмокласниците ще се увеличи с 18 часа на година. За сметка на това, продължителността на часовете за всички се намалява от 45 на 40 минути.


Източник: Държавен вестник