Мнения

Промените в балообразуването – задача с много неизвестни!

„Интересно как така по средата на учебната година се променят правилата за балообразуването. Въвеждате условия след провеждането на първите кръгове и има ученици, които не са се явявали по редица причини. Оставете им специфичните изпити. Нали училищата сами определят правилата си за прием?!”. Така коментира преподавател промените, които станаха ясни, във връзка с новите правила забалообразуване.

В новите разпоредби ще бъде записано, че в балообразуването е възможно да се вземат оценките от областните и националните кръгове на олимпиадите по решение на Педагогическия съвет. Максималните точки за резултат от олимпиада ще са 100, а общият максимален бал остава 500 точки. Компонентът олимпиада може да замества един от компонентите от Националното външно оценяване по математика, което е задължително за всички.

„В СУ „Св. Кл. Охридски” направиха аналогична промяна, валидна за тази учебна година. Чудя се, тези хора в МОН, а и всички, които „допринасят“ за развитието на образованието, не се ли досещат, че всички промени трябва да са ясни преди започване на учебата година, а ако не са били ясни, ще важат за следваща година”, написа в социалните мрежи друг преподавател.

Друг учител пък напомня, че една от най- важните олимпиади, тази по математика вече е минала…! Според друг преподавател, олимпиадата по математика няма да се включва в балообразуването за прием, тъй като има НВО по математика. Затова, сп оред него, не бива да има каквото и да е притеснение, че олимпиадата по математика вече е минала, а по природните науки тепърва предстоят.

„Поредната необмислена промяна. „Търпението на педагогическите специалисти има граници. Къде са синдикатите? При какви условия на труд работят учителите?”, пита преподавател, който също е оставил коментара си по темата за новите правила на балообразуване.

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ

Източник: teacher.bg