Институции

Прокуратурата даде на съд приема в първи клас в София

Софийска градска прокуратура (СГП) внесе протест в Административен съд София – град против разпоредби от Системата за прием на ученици в общинските училища в столицата, приета от Столичния общински съвет през февруари тази година. Това съобщиха от прокуратура.

За първи път тази година Столична община спусна единни критерии за прием в първи клас, които са задължителни за всички школа. Съгласно Системата за прием, обаче при голям брой кандидати всяко училище, по решение на Педагогическия му съвет може да приеме до три свои, допълнителни критерии, различни от общо установените.

С това Столичен общински съвет (СОС) е разширил без правно основание възможността за прием на ученици в първи клас, което представлява грубо нарушение на Закона за предучилищното и училищно образование и Наредбата за организация на дейностите в училищното образование, въз основа на която е разработена и приета от СОС Системата за прием, обясниха още от прокуратурата. По този начин се създават условия за възникване на закононарушения, свързани с въвеждане на единни критерии за прием на учениците в първи клас във всички общински училища в София.

Въвеждането на това правило дава възможност да се създават всякакви критерии от отделните училища, с които да се наруши принципа на единност в приема на ученици, нарушаване гаранцията за равнопоставеност на всички кандидат – първокласници и невъзможност за контрол върху процеса на общия прием на ученици в първи клас. На базата на тези основания СГП е поискала от съда отменянето на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

От Столичната община коментираха, че решението за допълнителните критерии е на педагогическите съвети към училищата, а общината само се е съобразила с тях. Директорът на Дирекция „Образование” към СО Мария Минчева обясни, че дори и съдът да се съобрази с прокуратурата, това няма да се отрази на тазгодишния прием. Ако това се случи, допълнителните критерии за приемане в първи клас ще отпаднат за следващата учебна година, каза Минчева.

От Министерството на образованието също обясниха, че няма да има отмяна на вече излезлите класирания за следващата учебна година. През следващата кампания, обаче ще има промени в критериите. Обсъжда се вариантът да в изискванията за подбор на най-малките ученици да се въведе уседналостта, както и постоянният адрес да бъде основен критерий.

Източник: monitor.bg