Училища

Проект “Училище за толерантност“ стартираха в Шумен

Проект под надслов „Училище за толерантност“, който е по схемата „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система“ към оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ към МОМН стартира в ОУ „Панайот Волов“ в шуменския кв. „Дивдядово“, информират местните медии.

Презентация на инициативата направи ръководителя на проекта Яна Петрова. Тя „върна лентата“ преди повече от три години, когато школото е трябвало да приеме ученици от затворено в близко село училище, които са били основно от етническите малцинства. Това е принудило заведението да изготви стратегия, която да спомогне за по-лесното интегриране на новите ученици.

Проектът е за 15 месеца и ще приключи на 17 септември догодина. Общата стойност е за 189 500 лв.

Основните цели на проекта са да бъде постигнато пълноценно равноправно интегриране, равен достъп до качествено образование, да се съхрани и доразвие културната идентичност на учениците, да се превърне културното многообразие в повод за развиване на духовността.

Децата ще бъдат обучавани в разбирателство и толерантност във взаимоотношенията си. Като резултат се очаква учениците да се научат да бъдат добри и отговорни, да приемат различните, да знаят, че другият има също толкова право да бъде в училище и да живее заедно с останалите.

Децата ще изучават бита, традициите, песенния и танцовия фолклор на връстниците си от етническите малцинства. Предвидени са също така и спортни игри.

Една от първите прояви ще бъде училищен спортен празник в зала „Плиска“, който ще се проведе на 16 ноември – Международният ден на толерантността.

снимка: grada.bg