Институции

Проект “Разработване на европейски подход за родители за критично отношение към работата с медии“

Българо-германски център за професионално обучение, клон Плевен е партньор по проект „Разработване на европейски подход за родители за критично отношение към работата с медии“ в рамките на Програма „Учене през целия живот“, Секторна програма „Грюндвиг“, Партньорства за познание, с продължителност 24 месеца, 01.08.2010 – 31.07.2012 г.

Предвид сериозността на проблема за медийната и онлайн пристрастеност най-вече сред децата, както в световен мащаб, така и у нас, от центъра считат, че за постигането на положителен резултат по отношение предотвратяването на медийната зависимост и защитата на нашите деца е необходимо създаването на трайно сътрудничество между родители, институции и специалисти от различни области.

През май в Тимишоара, Румъния, се проведе последната работна среща между партньорите по проекта, на която Магдален Вернер, представител на Фондация „Медийна и онлайн зависимост“ представи окончателните резултати и обобщен анализ от изследване на ситуацията в партньорските страни – България, Румъния, Унгария и Германия.

Беше проведено Lan-Party в Lenau Schule, Тимишоара, съвместно с родители и ученици, бяха разпространени флайери. Беше проведена дискусия по въпросите за закрила на младежта за оформяне на писмена позиция, която да бъде подписана от всички партньори под формата на Писмено споразумение.

В края на срещата това Споразумение беше факт и се подписа от представители на партньорските страни по проекта.

От центъра предоставят  документи от срещата – писменото Споразумение, както и флайера с данни за създадената по проекта страница, която работи като форум за устойчив обмен между родители и заинтересовани по темата лица.

Още документи