Мнения

Проект осигурява стаж на зрелостници

Бъдещи зрелостници от средни училища могат да придобият практически умения в предприятия, благодарение на спечелен проект от Сдружение “Младежта в действие”.

 

През миналия месец Сдружение “Младежта в действие” бе одобрено в разработка на тема “Ученическите стажове – собствен избор за кариерно развитие на младежите” по програма на Националния център “Европейски младежки програми и инициативи”. Координатор на начинанието е г-жа Таня Донева.

 

Основната цел на проекта е да организира двумесечни ученически стажове във предприятия. Спечелен в партньорство с от Хасковска област, както стажовете могат да бъдат провеждани не само в предприятия от Хасковска област, а и от цялата страна.


Ще се набляга както на организации, специализирани в производството на разнообразни изделия, така и на заети в сферата на занаятите и услугите, информационните технологии, издателствата и медиите. Ще се акцентира и върху изготвянето и управлението на донорски проекти.

 

Желанието на Община Димитровград и на Сдружение “Младежта в действие” е да повишат мотивацията и провокират инициативността и развитието на потенциала у младите хора. Така бъдещите зрелостници ще разполагат с много по-големи шансове при намирането на работа.

 

Разработката е насочена към ученици от всички средни училища в Общината след завършен 11 клас. Освен това трябва да са показали много добри или отлични резултати по време на своето обучение. Предвижда се организирането на „Дни на кариерата“ във всички общински средни училища. По време на тях средношколците ще се запознаят с дейността на фирмите, изразили готовност да поемат обучението на стажанти.

 

С помощта на директори, помощник-директори и преподаватели желаещите ученици ще сключват договор за стаж с предварително избрана организация. Стажът ще бъде в рамките на тазгодишната редовна лятна ваканция. Преминалите през него ще получат нарочен диплом за придобиване на допълнителни умения и усъвършенстване.

 

Понастоящем Сдружението набира доброволци – ученици, които желаят да станат част от инициативата. Записванията започнаха от началото на януари, а самият проект ще стартира на 01 март т.г. Кандидатите могат да се записват на e-mail: tanyadoneva@abv.bg или чрез обаждане на тел. 0885/142 307.