Мнения

Проект обучава ученици по математика чрез смартфони

Проектът K-Nect (www.projectknect.org), стартирал преди 2 г., се състои в предоставяне безплатно на смартфони, свързани с интернет на учениците с цел чрез тях и с помощта на специално разработено учебно съдържание, да се обучават по математика.

Проектът е приложен в няколко училища в САЩ и е на частната компания Qualcomm, като част от инициативата й Wireless Reach.

Смартфоните са с осигурен 24 ч., 7 дни седмицата достъп до интернет. По този начин учениците имат достъп от училище и от домовете си до учебното съдържание и до допълнителни придобивки в помощ на обучението – програми за внезапни съобщения (чат), калкулатори и др.

Статистиката за резултатите от проекта посочва, че учениците, изучавали алгебра по този начин в по-голяма степен овладяват свободно предмета – средно между 80% и 93% от тях. Същият процент пир геометрията е по-малък – от 40% до 65% в различните училища.

Резултатите са демонстрирани в изпитите в края на учебната година.

Видео репортаж за проекта