Институции Ученици Училища

Проект на Образователното министерство връща в училище 120 000 деца

Стартирахме проект „Подкрепа за успех“, в който ще бъдат включени 120 000 деца в риск от отпадане от образователната система, възпитаници на 1 500 училища. Това каза в интервю за Агенция „Фокус“ директорът на Дирекция „Приобщаващо образование“ към Министерството на образованието и науката и ръководител на проекта Грета Ганчева.

„Целта е проектът да адресира проблемите на децата, които срещат трудности в ученето и имат пропуски при усвояването на учебното съдържание. Идеята е да се работи допълнително с подрастващите, които са в риск от отпадане от образователната система. Методите, които ще се ползват, са обучения по учебните предмети. Целта е да се преодолеят пропуските, които учениците имат в ученето и в усвояването на знанията си в учебните предмети, за да могат да се включат по-успешно в образователния процес и в живота на училището. И да бъдат активни участници в цялостната образователна система“, обясни тя.

По думите ѝ проектът ще подпомогне да не се достигне до тяхното отпадане от училище. „Да бъдат подкрепени с различни мерки, включително чрез работа с родителите, чрез занимания по интереси, като една част от дейностите“, коментира Ганчева.

Източник: focus-news.net