Ученици

Проект “Народните будители и АЗ“

Ротари круб „Пловдив – Пълдин“ вече две поредни години организират и провеждат проект „Народните будители и АЗ“ в общините от област Пловдив.

Тази година стремежът им е проектът да се превърне в национален с покрепата на Министерството на образованието, младежта и науката и с Националното сдружение на общините в България.

В дейностите може да се включат ученици от 5, до 11. клас. Целта му е всяко българско дете да знае кои са носителите на българския дух и на българщината.

Всяка паралелка трябва в рамките на 3 месеца да избере за свой патрон един будител и да разучи биографията му. След този срок ще има вътрешноучилищни състезания, а победителите от тях ще се явят на конкурс с жури от преподаватели от ПУ „Паисий Хилендарски“.

За детейлна информация при организирането и провеждането на проекта: г-н Кирчо Атанасов – тел. 0889 919 699; e-mail: narodnite_buditeli@abv.bg