Ученици

Проект за взаимодействие между училища и бизнеса започна в Сливен

Проект „Професионално образование чрез взаимодействие между училището и бизнеса” на стойност 50 071 лв. стартира в Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Кюри”, гр. Сливен. Проектът е финансиран от Европейски социален фонд 2007 г. – 2013 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

 

Целта на проекта е подобряване качеството на обучение на учениците, чрез създаване на механизъм за допълнителна професионална подготовка в реални работни условия, улесняване прехода училище – работно място и повишаване възможностите за успешна професионална реализация след дипломиране.

 

В продължение на осем месеца 65 ученици ще работят в производствените бази на три сливенски фирми, партньори по проекта. Включено е и заплащане на практикуващите ученици по 10 лв. дневно за два работни дни седмично по шест часа дневно. Осигурено е и работно облекло.

 

След приключването на проекта това лято, учениците ще получат удостоверение за допълнително професионално обучение на реално работно място.