Мнения

Проект връща над 10 000 души в училище

Повече от 10 000 неграмотни българи тръгват на училище от следващия месец и ще залягат над читанките в продължение на година. Това предвижда проектът на МОМН „Нов шанс за успех“, който цели да върне в училище хората, които никога не са ходили или по някаква причина са отпаднали след четвърти клас.

По време на курса ще бъдат взете основните неща от материала от пети до осми клас. След това участниците в него ще получат сертификат, който ще им даде право, ако желаят да продължат образованието си в гимназиалния етап, пише „Телеграф“, като цитира ръководителя на проекта Милена Иванова.

На разположение на новите ученици ще са 400 училища в страната. Одобрени са тези, които гарантират, че могат да осигурят нормалното провеждане на учебния процес. Учащите се ще бъдат разделени на две групи. Едната ще е тази на никога непосещавалите клас, а другата – на тези, които са отпаднали след начален курс. При недостатъчно кандидати обаче може да се сформира и смесена група, за която ще се разработи различна програма.

Стандартната, по която ще учат, ще включва всички предмети в съответните класове, но ще е направена сбито, така че да може да се вземе в рамките на дванайсет месеца.

Основно неграмотните ще учат да четат и смятат. Българският език и математиката са с общ хорариум около 600 учебни часа. Освен това ще се набляга и на английския език, който ще се учи в рамките на 108 часа. Най-малко ще се преподават химия и физика – едва 12 часа за цялото обучение. Всеки учебен час ще е по 40 минути.

„Не трябва да се допуска тези нови ученици да учат по едно и също време с останалите деца от училището. Директорите трябва да направят така програмата им, че да не се застъпват с останалите деца. Все пак повечето от тези неграмотни хора са на възраст 16 и повече години“, обяснява още Иванова.

Учениците ще получават и оценки, като за целта ще се ползват тестове и задачи.

След края на обучението издържалите го ще получат сертификат, както и стипендия от 50 лв.

Важна част от проекта са преподавателите. Те ще са над 1000, а половината от тях ще преминат и обучение по андрагогия – наука за образованието на възрастните. Програмата е добра възможност на учителите да заработят допълнителни средства към заплатата си. Те ще получават по 10 лв на учебен час.