Мнения

Проектът „Твоят час“ с демонстрация за китайската нова година

Ученици от клубовете по интереси по проект „Твоят час“ в 138 СУ „Проф. Васил Златарски“ ще покажат традиционно честване на китайската Нова година. Тържеството е утре от 11,30 часа в сградата на училището и на него ще присъства зам.-министърът на образованието и науката в оставка Диян Стаматов.

Децата от 138 СУ ще демонстрират празничните обичаи по посрещане на новата година и ще отправят поздрав за започващата година на петела. Водещ ще бъде учителят по китайски език и култура Яна Шишкова.

На събитието ще присъстват още директорите на двата Института Конфуций в България, представители на Посолството на КНР у нас, председателят на комисията по образование в Народното събрание Милена Дамянова и началникът на Регионалното управление на образованието (РУО-София-град) Ваня Кастрева.

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

Източник: МОН