Училища

Проектът за средищните училища продължава и през следващата година

Заместник-министърът на образованието и науката Иван Кръстев съобщи, че поради успешните резултати Комитетът за наблюдение по ОП „Развитие на човешките ресурси“ е взел решение проектът „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ да бъде продължен за цялата учебна 2014/2015 година.

Информацията предава пресцентърът на МОН.

„Днес имаме възможност да представим резултатите от една от най-мащабните инициативи, реализирани благодарение на европейската солидарност в Република България. Инициативата е плод на усилията на много хора в самото министерство, в регионалните инспекторати по образованието и най-вече във всички средищни училища в България“, заяви Кръстев.

„Благодарение на вашия неуморен труд, благодарение на  резултатите, които постигнахте, близо 170 000 ученици от тези училища имат възможност всеки учебен ден да получават нова по-добра, по-качествена и по-полезна за тях образователна услуга. Целодневната организация на учебния процес в средищните училища отдавна доказа своята полезност. И най-доброто доказателство за това са тези красиви деца, на които ние възлагаме надежди за нашето бъдеще“, обърна се към ученици, учители и експерти зам.-министърът.