Мнения

Проектозаконът потегли към парламента

Правителството окончателно одобри проекта за Закон за предучилищното и училищно образование, от който се очаква да синхронизира българската политика в образованието с общоевропейските образователни директиви.

Сред най-важните моменти в него е задължителното посещаване на детска градина на децата, навършили четири години. Това ще се случи от 2016 г.

Целта е да се стигне максимално близо до това 100% от децата между четири и седем години. да ходят от детска градина.

Диплома за основно образование ще се взима след седми клас, а средното е разделено на два етапа – до десети и до 12-ти клас.

Двата етапа в средната степен на образование дават възможност за смяна на избора на младия човек. Осигуряват възможности за предуниверситетска подготовка или за тясно профилирано и професионално образование в последните две години.

Създава се т.нар. обединено училище от първи до десети клас. Така учениците ще имат възможност да изкарат първия етап от средното си образование максимално близо до мястото, където живеят. Най-много от това печелят децата в малките населени места.

В документа остава и решението за финансиране на частните училища. В тях за всеки ученик ще се получава същата сума, която получават и общинските и държавни учебни заведения.

Законът има 348 члена и 50 преходни разпоредби.

Виж проекта