Училища

Проекти на 884 училища са одобрени по програма “На училище без отсъствия“

По програма „На училище без отсъствия“  – мярка „Без свободен час“, са одобрени проектите на 884 училища, от които 729 общински и 155 държавни, а по  мярка „Без отсъствия“ са постъпили 144 проектни предложения, които допринасят за ефективни решения и подходи за справяне с проблема с неизвинените отсъствия и отпадането от училище, както и с реинтегриране в системата.

Това показва Отчетът за изпълнението на 10-те национални програми за развитието на средното образование за 2015 година.

По програма „С грижа за всеки ученик“ допълнително са обхванати 4669 деца за обучение в подготвителни групи, повишена е общообразователната подготовка на  6193 деца от начален етап  и на 6090 ученици от прогимназиален етап на основното образование.

Отчетът за изпълнение на Националните програми за 2015 г. може да видите тук