Мнения

Проекти за социално включване по „Еразъм+“ срещу радикализацията

Повече от 400 млн. евро са осигурени до настоящия момент на 2016 г. по програма за транснационални партньорства за разработване на иновативни политически методи, подходи и практики на местно и национално ниво, като приоритет е даван на проектите, свързани с целите и препоръките на Парижката декларация за справяне с радикализацията, насилствения екстремизъм и дискриминацията. За това информира с писмо европейският комисар по образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич, съобщава пресцентърът на МОН.

Наврачич посочва, че освен това към настоящия момент е отворена отделна покана с бюджет от 13 милиона евро, подкрепяща разпространението и повишаването на мащаба на добрите практики на местно и национално ниво в държавите от ЕС. В писмото са представени текущите инициативи на европейско и на национално ниво. Посочени са и конкретни мерки за реализиране на целите на Парижката декларация и мобилизиране на ресурси по програмата „Еразъм+“. 

Източник: novini.bg