Учители

Проектите и практическите занятия ще оформят 1/3 от оценката за годината

Оценките от контролните работи в училище вече няма да имат толкова сериозна тежест при определянето на успеха на учениците. Промяната ще настъпи с въвеждането на оценките по проекти.

В момента оценките за срока се оформят на база писмени и устни изпитвания, както и класните работи по БЕЛ и математика. Според новите учебни програми обаче около 1/3 от оценката ще се формира според работата по различни проекти.

„Така искаме да задължим учителите да насърчават практическите занимания на децата, а не да приемат оценяването по проекти като пожелателно“, коментира пред „Монитор“ зам.-министърът на образованието Милена Дамянова.

Тя повтори за пореден път, че учениците не трябва да разчитат на назубрени уроци и трябва постоянно да бъдат стимулирани да развиват и прилагат своите умения.

Специално за математиката 25% от оценката ще е от текущи изпитвания, 45% от класните работи и останалите 30 от проекти.

Практическите занимания и експериментите стават задължителни и в часовете по химия, физика и биология. Това предвиждат и новите учебни програми по природни науки в прогимназиален етап.

Пример за практическо занятие е „Наблюдение на нощното небе“. То е предвидено за учениците в пети клас. Децата трябва да се научат да разпознават съзвездията и фазите на луната.

Просветното министерство вече представи новите учебни програми по математика, информационни технологии, чужди езици, природни науки и предприемачество. Оценяването по проекти ще бъде заложено като задължителен елемент в учебните програми и по другите предмети, които предстоят да бъдат представени, пише още „Монитор“.