Учители

Продавачите 4 пъти повече от учителите през 2032 г.

Продавачите ще бъдат четири пъти повече от учителите у нас през 2032г., става ясно от прогноза на социалното министерство за пазара на труда след 13г.

Очаква се заетостта при консултантите в магазините да е 202 200 души, докато при учителите – 45 200. Това означава, че практикуващите педагози ще са четири пъти по-малко, отколкото продавачите, която ще е и най-търсената професия.

Възпитателите пък се нареждат чак на 17-то място. Въпреки това се очаква ръст от 15.3% на заетостта в сферата на образованието. С 9 на сто ще се повиши и заетостта сред медицинските сестри и акушерките. Веднага след продавачите сред най-търсените професии се нареждат административните специалисти (119 200), водачите на тежкотоварни автомобили и автобуси (111 300) и работници в преработващата промишленост (93 700).

„Все повече хора с висше образование ще работят занапред на позиции за по-ниско образование. През 2022 година се очаква броят на хората с висше образование, които ще бъдат ангажирани на позиции, изискващи по-ниско образование да е 41,6 хиляди, а през 2032 година – 53 хиляди’, обобщи социалният министър Бисер Петков. В проучването се посочва, че делът на висшистите у нас през 1992г. е бил 7.9%. Само за 19г. той скача на 18.3%.

Освен недостигът на кадри със средно образование, който вероятно щял да бъде заплълне от хора с по-високо, се очава да има и глад за работници с основно или по-ниско образование. През 2022 година ще са необходими близо 1,5 млн. души със средно професионално образование. Експертите прогнозират още, че след 13г. заетите възрастовата група от 15 до 64 години ще са 2 965 700, което е с 3.4 на сто по-малко от миналата година.

Същевременно все по-осезаемо ще се усеща застаряването на заетите. Очаква се почти всеки трети трудещ се, да работи в столицата. Подобна ще е и ситуацията в Пловдив и Варна. По думите на доц. д-р Ралица Ганчева пазарът на труда във Враца също няма да усети стагнацията, заради атомната централа. Най-тежка ще бъде ситуацията в Перник, Видин, Силистра и Търговище

„Тепърва ще усещаме негативните демографски процеси на пазара на труда,. През следващите две години вероятно няма да има промени, но от 2022г. нататък процесите ще започнат да се усещат“, коментира доц. д-р Ганчева. Основните проблеми на пазара на труда пък ще са ангажирането на хора с високо образование на позиции, които не ги удовлетворяват и назначаването на хора на позиции, които изискват по-висока квалификация, но поради липсата на човешки ресурси се заемат от такива с по-ниска.

Източник: monitor.bg