Програма

Въвеждането на седмичната програма (утвърдена от РЗИ) е задължително да стане преди учителите да започнат да използват електронния дневник, което става в режим „Програма 1“ („Програма 2“).

______________________________________________________________________________

<<НОВО>> Към 15.09 е добавен бутон ЗАРЕДИ

За да стане видима за всички колеги програмата за следващите дни, след въвеждане на програмата използвайте бутона ЗАРЕДИ

______________________________________________________________________________

Път за отваряне на работното поле: „Учебна дейност“ – „Програма 1“

фиг. 1

Започнете с избор на ден от седмицата и клас, изберете бутон „Покажи“. След избора ви, се визуализира работното поле от фиг. 1

Поставете отметка пред час в чек-бокса спрямо броя на часовете за деня. Показва се прозорец (фиг. 2) в който може да започнете избиране/въвеждането на предмет и учител.

фиг.2

В полето „Стая“ може да въведете цифра от клавиатурата. След като се попълнят всички полета, в които освен чрез избор може и ръчно да се въвежда информация, задължително се прави запис чрез кликване бутона „Запази“.

 

Бутона  ви дава възможност да прехвърлите „Програма 1“ върху „Програма 2“ или обратно „Програма 2“ върху „Програма 1“, изчистване на текущата „Програма 2“ (когато сте в режим Програма 2) фиг. 4, а текущата „Програма 1“ се изчиства, когато сте в режим Програма 1. (фиг. 5)

фиг. 4

фиг. 5

Коя от програмите: „Програма 1“ или „Програма 2“ и в каква комбинация ще ги използвате в зависимост от организацията на работа в училища е ваше решение. Това няма да пречи на работата в е-дневник.

Бутона  ви визуализира програмата за деня, класа които сте избрали

 

« начало