Ученици

Програма “Стипендии“ на ФРГИ

Основна цел на програмата „Стипендии“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) е да подкрепи младежи в неравностойно положение (отглеждани от самотни родители, приемни семейства или специализирани институции) да развият уменията си и да реализират потенциала си в избраната от тях професионална област, както и да им осигури професионално развитие чрез стаж, а на по-късен етап и възможност за работа по специалността.

Средствата се осигуряват дългосрочно от Първа инвестиционна банка. Избраните студенти получават стипендия в продължение на 3 (три) години – втори, трети и четвърти курс от бакалавърската си степен. Това е първата и единствена в страната толкова дългосрочна подкрепа.

Краен срок: 15 октомври 2012 г.

Повече подробности и документи за кандидатстване