Ученици

Програма ”Спорт за децата в свободното време”

Програма на ММС “Спорт за децата в свободното време”, за организиране и провеждане на спортни занимания на деца през 2016 г. е отново отворена за кандидатстване от Министерството на младежта и спорта. Тя осигурява безплатни спортни занимания за деца.

Основната цел е създаване на условия и възможности за участие на деца в спортни занимания в свободното им време, с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност.

Сред конкретните цели са: Осигуряване на свободен достъп до спортна база, безплатни занимания и квалифицирани спортни специалисти на децата, желаещи да спортуват; Придобиване на първоначални знания, умения и навици за практикуване на предпочитан вид спорт и др.

Право да кандидатстват имат спортните клубове.
Максималният размер на средствата за финансиране на отделен проект е до 10 000 лева.

Краен срок: 17:30 ч. на 30 ноември 2015 г.

Още информация