Ученици

Програма “Спортни таланти“ 2016

За пета поредна година „Еврофутбол“ ще финансира със сума до 5 000 лева спортистите за техни участия в турнири в България или в чужбина, за закупуване на екипировка, за възстановяване и тренировъчни лагери. Важно условие е кандидатите да осигурят най-малко 20% съфинансиране на разходите.

„Спортни таланти“ е насочена към индивидуалните състезатели, разпределени в три възрастови групи: до 15 години включително, от 16 до 20 години и от 21 до 25 години. В нея могат да участват и параолимпийци, както и атлети с увредено зрение и/или слух, като отново е предвидена специална квота за тях. Списъкът с допустимите спортове е над 70.

За финансиране може да се бори всеки състезател, който попада в една от трите възрастови групи: до 15 години включително, от 16 до 20 години и от 21 до 25 години и практикуващ индивидуален спорт. В програмата могат да участват и параолимпийци, както и атлети с увредено зрение и/или слух, като отново е предвидена специална квота за тях.

Краен срок: 21 февруари 2016 г.

Още информация