Ученици

Програма “Спортни таланти“ на Еврофутбол и ФРГИ

Основна цел на програмата “Спортни таланти“ е да подкрепи обещаващи млади спортни таланти да развият уменията и да реализират потенциала си в избраната от тях дисциплина.

За подходящи за финансиране ще бъдат смятани кандидати, които:
– могат да предизвикат обществено внимание;
– могат да убедят и частни дарители (физически и юридически лица) да ги финансират.

Срокът за изпълнение на проектите е от 3 до 9 месеца.

За финансиране могат да кандидатстват лица на възраст между 16 и 25 години (като кандидатите трябва да са навършили 16 г. към 31 декември 2012, включително и да не навършват 26 г. преди 1 януари 2013), които се занимават (или искат да се занимават) професионално със спортовете, изброени на страницата на ФРГИ (Фондация „Работилница за граждански инициативи“).

Общият бюджет за безвъзмездната помощ по настоящия конкурс е 50 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един кандидат е 5 000 лева. Кандидатите е необходимо да осигурят най-малко 20 % съфинансиране на разходите по проекта.

Краен срок: 29 февруари 2012 г.