Ученици

Програма “Научи се да плуваш“ 2016

С утвърждаването на настоящата Програма се очаква да бъдат увеличени броят на заниманията и включените деца в населените места, имащи условия за обучение по плуване и спортни специалисти с необходимата професионална квалификация.

Преки бенефициенти са спортни клубове (СК) по плувни спортове и по спортове, включващи плувни дисциплини. Непреки бенефициенти, за които се очаква да има ефект и полза в резултат на изпълнение на проектите, са деца на възраст 5 – 11 години.

Краен срок: 15 февруари 2016 г.

Още информация