Учители

Програма за преквалификация дава работа на безработни учители

Сериозен брой преподаватели и педагози ще започнат работа като заместващи преподаватели, информира зам. просветният министър Петя Евтимова. Те ще заместват своите колеги, които ще участват в програмите на министерството на образованието за квалификация на педагози от 2011 до 1013 година, пише „Монитор“.

За проекта са одобрени общо 75 млн. лв по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

„Имаше готовност програмата да стартира още през тази година, но остана неразрешен проблебът с евентуалния недостиг на преподаватели, докато титулярите посещават курсовете за преквалификация. Затова от 60 млн., парите бяха увеличени на 75 млн.“, обяснява Евтимова.

Курсовете са с продължителност от 1 месец до 1 година. Най-дълго ще продължава обучението за повишаване на професионално-квалификационна степен (ПКС), която определя кариерното израстване в школата. Неопитните преподаватели без педагогическа степен ще са първите посетители на обученията. Специална подготовка ще получат и ръководителите на ученическите олимпийски отбори. Просветното министерство ще отвори възможност за учителите да се научат на информатика и компютърни програми.