Мнения

Програма за млади учители на „Заедно в час“

Заедно в час“ предлага възможност за лично и професионално развитие на интелигентни и високообразовани млади хора в името на улесняване на достъпа до качествено образование за всяко дете. Затова търсим тези от вас, които са готови за подобно предизвикателство и ще постигнат най-много за себе си и учениците си от участие в програмата.

Да бъдеш учител на „Заедно в час“ е възможност да помогнеш на ученици в неравностойно положение да развият максимално своя потенциал, да постигнат житейски успехи и положителна промяна в личностното си развитие. В дългосрочен план участието ти в програмата ще допринесе за подобряване на образователната система чрез привличане на повече мотивирани учители и чрез възприемане на съвременни методи за обучение.

Учителите на „Заедно в час“ са „напред с материала“ в сравнение със своите връстници, дори с тези, които от няколко години работят. Нашите учители имат уникалната възможност да работят в среда, която им осигурява самостоятелност и изключителна подкрепа за развиване на качествата им като ефективни и успешни професионалисти и лидери.

Двете години работа със „Заедно в час“ ти дават възможност да ускориш развитието си, докато обмисляш най-подходящата сфера за твоята дългосрочна професионална реализация. Специалистите и партньорите на „Заедно в час“ са на твое разположение, за да ти помогнат с опознаването на различни професионални сфери, с осъществяването на контакт с техни представители и с развиването на необходимите умения за успешно начало в избраната от теб професия.

Всички успешни кандидати трябва да отговарят на следните условия:

– Висше образование с основна или допълнителна специалност, която съответства на предмет, преподаван в училище от 5-ти до 12-ти клас.

– Дипломата за висше образование трябва да е придобита преди момента, в който кандидатите започват работа като учители (преди 15 септември 2011 г.)

– владеене на български език;

– разрешение за работа в България, ако не сте български гражданин;

– готовност да промените местоживеенето си за период от две години, в случай че работите в училище, което е в различен град от този, в който живеете. В този случай ще ви бъде осигурена квартира.

За да кандидатстваш за учител на „Заедно в час“ за септември 2011 г., трябва да преминеш през следните стъпки:

1. Електронна кандидатура
Кандидатите попълват електронна форма за кандидатстване. В нея отговарят на въпроси за академичната си подготовка, досегашния си академичен и професионален опит и мотивацията си за участие в „Заедно в час“.

„Заедно в час“ има три крайни срока за подаване на кандидатури, 15 януари, 15 април и трета дата, която ще бъде обявена допълнително. След всяка дата се подбират успешните кандидати сред подалите документи. Това означава, че колкото по-рано подадеш кандидатурата си, толкова по-големи възможности имаш отворените позиции все още да не са запълнени и да получиш оферта.

2. Кратко телефонно интервю
След преглеждане на кандидатурата се провежда кратко интервю по телефона, в което се дискутира интересът на кандидата към програмата, както и възникнали въпроси както от страна на „Заедно в час”, така и от страна на кандидатите

3. Център за оценяване
Успешно представилите се кандидати ще бъдат поканени да участват в Центъра за оценяване. В рамките на половин ден кандидатите ще имат лично интервю, в което ще се обсъждат подробности от предишния им опит и мотивацията за участие, възможност да представят примерен урок, да участват в групова задача. Преди участието си там те получават подробна информация за включените в него дейности. Това е възможност за тях да покажат на практика своите лидерски умения и да усетят тръпката на работата в класната стая.

Повече информация