Мнения

Програма за международно сътрудничество в областта на археологията и биоархеологията

Американският научен център в София (ARCS) кани желаещите да кандидатстват с проекти по програмата за Международно сътрудничество в областта на археологията и биоархеологията (ICAB), която се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

Програмата насърчава международното сътрудничество на учени от България, САЩ, както и от други държави, особено от Балканския полуостров. Тя финансира археологически и биоархеологически изследвания, включително теренна, музейна и лабораторна работа. Стимулират се проучвания на изследователи, които експлоатират и разработват иновативни аналитични методи и биха допринесли за развитието на научните изследвания, свързани с човешкото минало. Насърчават се проекти, които предоставят възможности за обучение на студенти и докторанти.

Условия и детайли по участието в конкурса