Учители

Програма за лидерство и професионално развитие

Програмата за лидерство и професионално развитие на ЗАЕДНО В ЧАС/TEACH FOR BULGARIA е насочена към студенти в последната година от своето образование, както и към млади специалисти от различни професионални области, отличаващи се с постоянство, упорита работа и стремеж към постижения.

Всяка година се подбират амбициозни, успешни млади хора с лидерски потенциал, които преминават интензивно обучение по международния модел „Преподавай като лидер“, последвано от работа за период от две години в училище-партньор, в регионите Благоевград, Враца, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, София-област и Стара Загора. Учителите на Заедно в час често преподават на деца от семейства в неравностойно положение, предавайки им уменията, нагласите и знанията, които да им позволят да намерят успешна бъдеща реализация.

Заедно в час“ подпомага професионалното развитие на участниците в програмата, като им предлага:

 • обучение по модела „Преподавай като лидер“
 • сертификат за педагогическа правоспособност в България, издаден от Факултета по педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”;
 • двугодишен трудов договор като учител, съгласно условията на действащото законодателство;
 • допълнителна финансова помощ от Заедно в час за квартира и за допълнителни занимания с учениците;
 • постоянна подкрепа и продължаващо обучение от координаторите и екипа на Заедно в час;
 • личен ментор в лицето на доказан мениджър от бизнеса, който да им помага през двете години и след това;
 • контакти с международната ни мрежа Teach For All – предпоставка за изграждане на контакти и изява на международно ниво по време и след програмата;
 • възможности да придобият умения за успешна реализация в частния сектор и контакти престижни работодатели в България;
 • възможности за бъдещо академично развитие в магистърските програми на университети-партньори на Teach For All като Harvard, Stanford, Columbia и Princeton.
 • За да участват в програмата кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
 • да имат българско гражданство или разрешение за работа в България и да владеят български език;
 • да са завършили или да им предстои да завършат висшето си образование до 15 септември 2012 г.;
 • да имат отлични резултати в различни професионални, академични, извънкласни или доброволчески дейности;
 • да са силно мотивирани да съдействат за преодоляването на една от най-големите несправедливости в обществото ни – неравният достъп до качествено образование.

Краен срок: 20 март 2012 г.

Още информация на сайта на „Заедно в час“