Мнения

Програма Еразъм, Събития, свързани с Европейската доброволческа служба

В рамките на тази дейност по Програма Еразъм+ се предоставя подкрепа за мащабни доброволчески проекти (с участието на поне 30 доброволци на ЕДС) в рамките на европейски или световни събития в областта на младежта, културата и спорта (например Младежки срещи на върха, Европейски столици на културата, Европейски младежки столици, Европейски спортни първенства и др.).

Може да участва всяка публична или частна организация, установена в държава по Програмата и пряко ангажирана с организирането на европейско/международно събитие в областите на младежта, културата или спорта, или която е сключила формално писмено споразумение за сътрудничество с организаторите на събитието.

Финансиране: максимален размер до 200 000 евро

Краен срок: 3 април 2015 г.

Още информация