Мнения

Програма Еразъм+: Изграждане на капацитет в областта на младежта

Проектите за изграждане на капацитет са транснационални проекти за сътрудничество, основани на многостранни партньорства между организации, работещи в областта на младежта в държави по програмата и държави партньори.

В тези проекти могат да участват и организации, работещи в областта на образованието и обучението, както и в други социално-икономически сектори.

Дейности за изграждане на капацитет:

– дейности, насърчаващи политическия диалог, сътрудничеството, работата в мрежа и обмена на практики в областта на младежта, например конференции, работни групи и срещи;
– мащабни събития в областта на младежта (с максимална продължителност 2 дни);
– информационни и осведомителни кампании;
– разработване на информационни, комуникационни и медийни инструменти;
– разработване на методи, инструменти и материали за работа с младежи, както и учебни програми, модули за обучение и инструменти за документация в областта на работата с младежи, като например “Youthpass”;
– разработване на нови форми на работа с младежи и предоставяне на обучение и подкрепа, по-конкретно с помощта на отворени и гъвкави материали за учене, виртуално сътрудничество и образователни ресурси със свободен достъп (ОРСД).
>> Дейности за мобилност:
– Младежки обмен между държави по програмата и допустими държави партньори;
– Европейска доброволческа служба от/към допустими държави партньори;
– Мобилност на специалисти, работещи с младежи, между държави по програмата и допустими държави партньори.

Финансиране: максимален размер до 150 000 евро.

Краен срок: 3 април 2015 г. – за проекти, стартиращи между 1.09.2015 и 28.02.2016.; 2 септември 2015 г. – за проекти, стартиращи между 01.03.2015 и 31.07.2015 г.

Oще информация