Училища

Програмата Microsoft Innovative Pathfinder Schools е отворена за подаване на заявки за учебна 2012/2013

Програмата Microsoft Innovative Pathfinder Schools влияе по уникален начин на образованието и образователните практики, на училищата в системата и като цяло на образователната сфера в рамките на различни общности, на конкретна държава и дори в света.

За да се включи едно училище в нея е необходимо да вземе активно участие в планираните дейности, а това ще му помогне за постигане на по-високи резултати и в програмата Pathfinder.

Ако едно училище бъде одобрено за Pathfinder school, то неговите учители и възпитаници ще имат възможността да се докоснат до последните световни достижения в образованието, практикувани от най-добрите експерти.

Какви са ползите от участие в програмата?

Избраните училища прекарват в програмата една година, в която имат достъп до широк спектър от ресурси, които да им помогнат в изпълнение на целите им.

Те включват:

Покана за Глобалния форум на Партньори в познанието (PILGF), където училищните ръководители се срещат, обменят опит и си сътрудничат с колеги от цял свят.

Консултация със световни лидери в образованието

Експертни тренинги, водени от образователни експерти и ръководители, които вече са постигнали ниво на промяна в рамките на своите образователни системи.

Обучение на преподавателите за използване на най-съвременните технологии на Майкрософт и приложението им в класната стая.

Възможности за сътрудничество със съмишленици и училищни ръководители от цял свят.

Какви са отговорностите на кандидатстващите училища?

Едногодишен ангажимент за участие в програмата.

Участие в Глобалния форум на Партньори в познанието:Ръководителят и още поне един член от екипа задължително трябва да вземат участие на форума, който ще се проведе в Атина, Гърция, 4-9 ноември, 2012

Участие в заседанията на наставническите екипи. Тези екипи са предназначени да дадат насоки и примери за добри практики, които ще помогнат на училищата в цикъла на развитие.

Участие във виртуални семинари. Тези семинари се домакинстват от водещи експерти в областта на образованието и училищни лидери, свързани с темата за иновациите в училище.

Участие в регулярно протичащи професионални дискусии

Използване на изследователските инструменти на „Партньори в познанието“ (Partners in Learning School Research), който помагат на училищата да осъзнаят как посредством техните собствени иновативни практики на преподаване да развият уменията на учениците.

Какви са критериите за подбор?

За да бъдат селектирани за програмата на Pathfinder, училищата трябва да имат ясна визия за това какво искат да постигнат. Те трябва да докажат, мащабируеми и повторяеми модели, които могат да помогнат на други училища да работят за собствената си визия за трансформация. В допълнение, те трябва да докажат, че имат общност и професионална подкрепа за процеса на промяна, както и високо ниво на ръководството на училището.

Заявленията се оценяват въз основа на следните характеристики:

Възможност на училищните ръководители да присъстват на Световния иновативен форум за образованието „Партньори в познанието“ в Атина, Гърция, 4-9 ноември, 2012

Пълнота на всички раздели на приложението

Лидерска подкрепа и ангажимент на ниво училище и местната власт

Владеене на английски език от членовете на екипа

Следва строг процес на селекция на кандидатите, който се фокусира върху образователното лидерство и визия за обучение, както и ролята на ученици, преподаватели, учебна програма, и технологии в училището.

Заявленията се приемат всяка година от март до края на май, а окончателно одобрените се обявяват през юни.

Как да кандидатсвате?

Завявленията по програмата Pathfinder трябва да бъдат попълнени онлайн. Преди да се започне попълването на онлайн приложението, за препоръчване е да се изтеглят и разгледат инструкциите.

Пълна информация как да кандидатствате за Microsoft Innovative Pathfinder School можете да видите тук: http://www.pil-network.com/pd/school/pathfinder#en

За допълнителни въпроси можете да се обръщате към: Теодора Върбанова, ръководител Образователни програми, Майкрософт България teodorav@microsoft.com