Институции Ученици

Проверяват учебните програми от 1-ви до 7-и клас

Учебните програми по всички предмети от първи до седми клас ще бъдат прегледани отново.

Целта е да се подобри начинът на преподаване на учителите и с какви методи да стане това, обясниха от просветното министерството пред „Монитор“.

Първи ще бъдат преразгледани учебните програми по математика. Причината е, че тя и природните науки са приоритетни за министерството. „Тази наука е базова, а точно по нея има най-голям проблем с резултатите от изпитите на учениците“, заяви просветният министър Красимир Вълчев във Варна, където бе за поредната лекция от цикъла MASTЕRCLASS WORK 4.0. Поради тази причина е сформиран екип, който да преразгледа учебните програми и да предложи варианти как да се избегне „препускането“ по материала.

В него ще се включат членове на Съюза на математиците в България и учени от Българската академия на наука. Просветният министър отчете, че спънките са основно с надграждането на знанията на децата след 4 клас. Учебните програми няма да бъдат задължително променени, а само ако експертите установят претоварване с учебния материал в даден клас.

Предстои и създаването на електронна платформа със свободен достъп, в която учители ще представят учебния материал по атрактивен за учениците начин. Това ще се случи по проект „Образование на бъдещето“ по оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, който скоро ще бъде одобрен. „Едната насока по проекта е изграждането на електронна платформа за ученици с отворени образователни ресурси – уроци, фимчета, клипчета, които самите учители ще изработват, а ние ще им ги плащаме. Те ще бъдат свободни за ползване от всички“, посочи Вълчев. Амбицията пред просветното министерството е да бъдат осигурени безплатни платформи за обучение.

По проекта ще бъдат финансирани и дейности по дигиталната креативност, кодиране и моделиране, в които могат да се включат и най-малките ученици. След като малчуганите от трети и четвърти клас вече изучават предмета „компютърно моделиране“, той може да бъде въведен и в първи клас. „Обмисля се въвеждането на дигиталните технологии в образованието още от първи клас“, заяви образователният министър.

50,2% или всяко второ дете е станало жертва на словесен тормоз пък сочат данни от социологическо проучване, касаещо конфликтността сред учениците. То обхваща 350 ученици във варненските средни училища от 14 до 18 години. 72,4% от анкетираните гимназисти споделят, че в училище е имало прояви на насилие. Повече половината от тях обаче споделят, че не са изпадали в конфликтни ситуации. Изследването е насочено и към желанието на децата да ходят на училище. От анкетираните деца 8,1% са заявили, че нямат такова. Едва 12,3% ходят с желание на училище. Останалите 78,1% пък са използвали обтекаемия отговор – с променливо чувство.

Източник: monitor.bg