Институции Мнения Ученици Училища

Проверки определиха най-добрите училища и детски градини в София – област

Националният инспекторат по образоването представи данни от инспекциите в 65 детски градини и училища в периода в октомври-декември 2020 г. При подбора на детските градини и училищата за провеждане на инспекция е приложен териториалният принцип – инспектираните институции се намират в София-област. Общата оценка на качеството на образованието в инспектираните детски градини и училища е добра 3,17. Средната обща оценка в област за инспектиране “Образователен процес” е добра 3,15, а в област “Управление на институцията” – добра 3,20.

С най-висока обща оценка е Детска градина “Буратино”, град Божурище, община Божурище, която е получила много добра оценка 3,69. С най-ниска обща оценка е Детска градина “Томпсън”, село Томпсън, община Своге, получила задоволителна оценка 2,46.

Най-висока обща оценка на качеството на образование е измерена в Средно училище “Христо Ботев”, село Горна Малина община Горна Малина (много добра 3,87), а най-ниска в Основно училище “Свети Свети Кирил и Методий”, село Хераково, община Божурище (задоволителна 2,18)

Обобщена информация и подробности от проверките четете в доклада на инпектората.

Източник: Национален инспекторат по образоването