Мнения

Проведе се XIV сесия на българо-китайската комисия за научно и технологично сътрудничество

В Министерството на образованието и науката в края на миналата седмица се проведе XIV сесия на Българо-китайската комисия за научно и технологично сътрудничество. Българската делегация бе ръководена от Надя Младенова, началник на кабинета на министъра на образованието и науката.

Ръководител на китайската делегация бе Цзин Сяомин, главен директор на дирекция „Международно сътрудничество“ в Министерството на науката и технологиите на Китайската народна република.

В своето приветствие към китайските партньори г-жа Младенова подчерта, че сътрудничеството между двете държави е дългогодишно, като съществена част от него е в областта на образованието и науката. Младенова изтъкна допълнителните  възможности за сътрудничество, които се предоставят от Рамковата програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“  и чрез която на конкурсен принцип могат да участват научни колективи от държави членки на ЕС и учени от държави извън съюза.

Ръководителят на китайската делегация Цзин Сяомин също подчерта традиционно добрите отношения между двете държави и продуктивното сътрудничество в областта на науката и технологиите, което се развива успешно и дава много добри резултати.

„Китайската страна оценява високо приноса на нашите български приятели“, подчерта Сяомин. Той  изрази увереност, че XIV сесия на смесената комисия ще допринесе допълнително за засилване на успешното развитие на отношенията между двете държави.

От българска страна на сесията бе представена информация от Фонд „Научни изследвания“ към МОН за изпълнението на одобрените от XIII сесия на Българо-китайската комисия проекти. Гу Мин, помощник-координатор в дирекция „Международно сътрудничество’ в Министерството на науката и технологиите на Китай, също представи отчет за изпълнението на проектите. Комисията изрази задоволство от постигнатите резултати.

Състоянието и развитието на науката, технологиите и иновациите в България беше представено от Мариела Деливерска, директор на дирекция „Наука“ в МОН.

Сяомин поздрави българските партньори за амбициозно поставените цели в контекста на РП „Хоризонт 2020“ и добави:

„Има доста неща, които можем да научим от вас, от вашите усилия, особено в законовата рамка за насърчаване на науката и иновациите“. Той изрази задоволство от сериозното сътрудничество, което съществува между Източна Европа и Китайската народна република.

В отговор г-жа Младенова отбеляза впечатляващото ниво на развитие и подкрепа на науката и технологиите в Китай, целенасочената държавна политика, както и широко поддържаните междудържавни отношения в този сектор.

В работата на форума взе участие и Н. Пр. Уей Дзинхуа посланик на Китайската народна република в Република България.

В края на сесията Младенова и Сяомин подписаха протокол от XIV сесия на Българо-китайската комисия за научно и технологично сътрудничество.