Училища

Проведе се VІ национална конференция „ИТ в образованието – необходимата инвестиция в бъдещето на България”

Проведе се VІ национална конференция „ИТ в образованието – необходимата инвестиция в бъдещето на България”
 
Във форума участваха над 150 преподаватели от средните училища в цяла България, представители на държавната и общинската администрация, на неправителствения сектор и на бизнеса. Конференцията Е организирана ежегодно от Майкрософт България с подкрепата на МОН и ДАИТС.
 
 
На 27 и 28 февруари 2009 г. в Дом 2 на резиденция Бояна, зала „Триадица” се проведе VІ национална конференция „Информационни технологии в образованието – необходимата инвестиция в бъдещето на България”, организирана ежегодно от Майкрософт България. Във форума участваха над 150 преподаватели от средните училища в цяла България, представители на държавната и общинската администрация, на неправителствения сектор и на бизнеса.
 
Конференцията бе открита с речи на г-н Огнян Киряков – управляващ директор на Майкрософт България, г-н Пламен Вачков – председател на ДАИТС, г-н Кирчо Атанасов – зам. министър на образованието и науката, г-н Тони Бъкби – директор на Британския съвет в България и др.
 
Новите образователни стандарти и програми на МОН за обучението по информационни и комуникационни технологии в средното образование бяха представени от г-жа Силвия Кънчева – главен експерт в дирекция „Политика в общото образование” към МОН. Най-съществени промени са извършени в учебните програми за обучение по информационни и комуникационни технологии в VІІІ клас, като ще бъдат прилагани от учебната 2009 – 2010 г.
 
Новите учебни програми в VІІІ клас, въведени през 2009 – 2010 г. във връзка с новата образователна структура включват обучение по:
 • Предприемачество и професионално ориентиране – ЗИП
 • Информационни технологии – ЗИП
 • Информатика – ЗП
 
Новата учебна програма за задължителна подготовка по информационни технологии в VIII клас, в сила от 2009-2010 учебна година включва:
 • Архивиране на данни
 • Компютърни системи
 • Операционна система
 • Компютърни мрежи
 • Създаване и публикуване на интернет страници
 • Работа по проекти
 
Целта на новите учебни програми е не само да предоставят познания на учениците, но и да формират в тях личностни качества, умения за израждане на кариера, подобряване уменията им за работа с информация и др. подобни.
 
Една от най-съществените новости в учебните програми е въвеждането на обучение по визуално програмиране. В досегашната програма предметът информатика е базиран на технологии от преди повече от 15 години.
 
В учебната програма за IX клас е предвидена тема „Професии в областта на информатиката”. Целта й е да ориентира професионално в областта на информатиката учениците, които я изучават.
 
Г-жа Любов Костова – ръководител Проекти и партньорства и г-жа Цветанка Панова – мениджър Партньорски проекти в Британския съвет в България представиха програмите в сферата на ИКТ обучението в средното образование, реализирани от Британския съвет у нас, а именно – FameLab (лаборатория за слава), Skills@work и „ИКТ и мениджмънт на училищата”, който е съвместен проект с НИОД.
 • Целта на конкурса FameLab е да насърчи младите учени да вдъхновят и въодушевят общественото въображение с визиите за науката на 21 век. Конкурсът търси новите лица на науката, които ще могат да развият идеите си и уменията си да се представят пред телевизионна публика.
 • Skills@Work е проект на Британски съвет с участието на 19 страни, който насърчава интернационализацията на професионално образование и обучение в Югоизточна Европа и в Обединеното кралство. У нас се организира с подкрепата на Майкрософт България и Junior Achievement Bulgaria. В основата на проекта е споделянето на добри практики и опит чрез схема за партньорства между колежи, за да се създаде възможност страните от Югоизточна Европа да развият професионални стандарти и учебни програми, които съответстват на нуждите на индустрията.
 • ИКТ и мениджмънт на училищатаНИОД, изцяло финансиран от Британски съвет, който ще предложи на МОН и директорите на училищата, чрез Националния институт за обучение на директори, добри практики за самооценка и възможности за професионални връзки с Обединеното кралство.”, който е едногодишен съвместен проект с
 
Вторият панел на конференцията бе посветен на детската безопасност в Интернет. Г-жа Христина Дачева, мениджър – съдържание на уеб сайта Dechica.com представи статистически данни за използването на Интернет от децата, опасностите в Интернет, пред които децата са изправени, препоръчителни мерки за предотвратяване на тези опасности и на вредните ефекти от продължителната работа с компютър и ролята на Dechica.com.
 
Г-н Георги Апостолов – координатор на Националния център за безопасен Интернет представи реализиран от организацията проект за превенция на онлайн насилието, състоящ се в обучение на учениците от квалифицирани експерти по време на свободните часове. Част от проекта е специално създадена информационна система за управление на свободните часове. Системата се състои в приемане на заявки онлайн за свободни часове, уведомяване на експерт по е-поща или с SMS за наличието на свободен час, заявяване онлайн от страна на експерта готовност за приемане на свободния час последващо обучение на учениците. Целите на проекта са :
 • да подпомогне личностното развитие на децата чрез осъзнаване, разбиране, придаване на личен смисъл и усвояване на умения за предпазване от рисковете и насилието на границата на виртуалното пространство и реалността;
 • да разработи система за използване на неоползотворения ресурс на свободните часове за целите на личностното развитие на децата.
 
Д-р Красимира Димитрова – преподавател в Бургаски университет „Проф. Асен Златаров” представи в рамките на втория панел на конференцията възможностите на Microsoft Live@edu да служи като средство за семейна безопасност в Интернет и внедряването му като такова средство в Начално базово училище (НБУ) „Михаил Лъкатник”, гр. Бургас. Д-р Димитрова представи също така и статистически данни за използването от децата на Интернет, базирани на изследване на деца на възраст от 12 до 18 години в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Плевен.
 
В третия панел на конференцията бяха представени най-новите софтуерни продукти на Microsoft Corp., които са създадени специално за образованието или се използват успешно в тази сфера.
 
Г-н Михаил Златанов – ръководител Бизнес група Microsoft Office в Майкрософт България представи на практика възможностите на Microsoft Office Live и Microsoft Office Small Business за създаване на училищен сайт за 30 мин. и без никакви умения познания по програмиране. Тези продукти разполагат с готови шаблони по различни теми, които да бъдат попълвани и по този начин много лесно и бързо да бъде създаден сайт, вкл. и училищен. Така създаденият сайт не е лишен от функционални характеристики и Microsoft Office Live и Microsoft Office Small Business съдържат специализирани функции за доброто позициониране на уеб сайта в търсещите машини.
 
Г-н Георги Бучков, ръководител направление Средства за разработка в  Майкрософт България представи програмата Microsoft DreamSpark, която е за безплатно инсталиране и използване от учениците на най-новите версии на развойните средства на Майкрософт, а именно: CCR DSS Toolkit 2008, Expression Studio 2, Robotics Developer Studio 2008, SQL Server , Virtual PC, Visual Basic 2008 Express, Visual C++ 2008 Express, Visual C# 2008 Express, Visual Studio, Visual Web Developer 2008 Express, Windows Server, XNA Game Studio 3.0.
 
На втория ден от конференцията г-н Ангел Неделчев, лектор, Мрежа на учителите – новатори представи напълно безплатният софтуер за училища Microsoft SteadyState за управление на компютрите в класната стая.
 
Microsoft SteadyState осигурява единна работна среда за учениците в компютърния кабинет. Продуктът притежава характеристики за ограничаване използвания от учениците софтуер и достъп до уеб сайтове, което подобрява дисциплината и повишава ефективността, защото учениците нямат възможност по време на час да използват напр. програми за чат и да посещават сайтове, нямащи отношение към обучението в часа. Важна характеристика на SteadyState е автоматичното възстановяване на системата, което премахва риска от увреждане от страна на учениците и намалява разходите и усилията за поддръжка. SteadyState също така притежава функция за импорт на настройките – т.е. настройките, създадени веднъж на един компютър е възможно да бъдат импортирани на останалите компютри, което спестява много време за създаването им на всеки отделен компютър. Настройката на SteadyState според презентатора отнема не максимум 10 мин.
 
Заключителната презентация бе на г-жа Теодора Върбанова – директор Образователни програми в Майкрософт България. Презентацията бе озаглавена „Инициатива на Майкрософт „Партньори в познанието” – стратегически приоритети на програмата в България за периода 2009-2013 година”.
 
Общото финансиране на програмата „Партньори в познанието” за предстоящите пет години в България е $180 000, $15 000 – $20 000 е бюджетът за внедряване на Live@edu в българските училища и $5 000 са отделени за внедряване на Microsoft SteadyState. Бюджетът за програмата „Партньори в познанието” в България е значително висок за мащабите на страната ни – за сравнение бюджетът за същата програма в Русия е $500 000.
 
Сред стратегическите приоритети на инициативата в България ще бъде популяризиране в училищата на учебната програма „Светът на програмирането”, създадена за работа с продукта Microsoft VisualStudio 2008 и адаптирана за нуждите на българското образование от преподаватели от Технически университет – София и учители. Онлайн курсът, подкрепен от МОН, въвежда децата и преподавателите в света на програмирането с Microsoft .NET 2005 и Microsoft .NET 2008. Самата онлайн игра е част от учебната програма „Светът на програмирането“, по която през 2005/2006 г. бяха обучени над 600 преподаватели по информатика и информационни технологии в училищата.
 
Приоритетна е и работата по програма Microsoft Live@Edu, в рамките на която пилотно участват 20 училища в страната по проект „Digiklazzz”, с възможности други училища да се включат в следващата фаза.
 
През 2010 г. се очаква “Партньори в познанието” да заложи приоритетно на работа с училищата, в които са изградени ИТ Академии. Отделно от това, през 2010 г. инициативата ще акцентира върху обучения по Windows 7 – финалната версия за бизнеса, и първата версия на новия Microsoft Office 14. Всички курсове за преподаватели ще се извършват през виртуалното училище в Мрежата на учителите-новатори Teacher.bg.
 
Сред задачите, които трябва да бъдат решени в рамките на инициативата “Партньори в познанието”, е Teacher.bg да се утвърди като национален портал на преподавателите. Сайтът вече има 20 000 регистрирани потребители, което го прави най-големият образователен портал в страната. Той непрекъснато се развива и обогатява наличните функционалности. Един от новите инструменти е виртуалното училище, през което се извършват обученията на учителите. Всички учители, преминали пълния цикъл обучение и изпълнили всички изисквания на лекторите за успешно преминаване на курса, получават сертификат за преминато обучение в е-вид, издаден от Академия за информационни технологии на Microsoft към учебния център на Българска стопанска камара. Предстои и създаването на база на образователните проекти в България. За целта отново ще се използват имейл платформата и функционалностите на Teacher.bg – очаква се учителите-новатори да изпращат все повече примери за добри практики на база своя. Най-новите опции на портала са: Teacher bg Tube (аналог на YouTube), видеогалерия на Silverlight, публикуване на големи филми и видеосъдържание – до 200 мегабайта, функцията SkyDrive – имейл чекмедже с възможност за съхраняване на до 25 гигабайта информация, регистриране и ползване на безплатното онлайн пространство Office Live Workspace, както и публикуване и изтегляне на тестове и други полезни ресурси.
 
Важен компонент в прилагането на програмата „Партньори в познанието” в България остават партньорствата на оперативно ниво с МОН, регионалните инспекторати по образованието, университетите, неправителствените организации – Британски съвет и Junior Achievement Bulgaria и партньорство с частния бизнес.
 
Подробна информация, програма, както и всички презентации от Конференцията са публикувани в създадената група в Мрежата на учителите – новатори: https://teacher.bg/groups/GroupArticle.aspx?ID=13
 
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/