Мнения

Проведе се VІІ национална конференция „ИТ в образованието – необходимата инвестиция в бъдещето на България”

На 13 април бе закрита VІІ национална конференция „ИТ в образованието – необходимата инвестиция в бъдещето на България”, организирана ежегодно от Microsoft в рамките на световната инициатива „Партньори в познанието” (Partners in Learning) на корпорацията.


В конференцията, открита на 12 април, участваха над 120 учители от цяла България, използващи информационните и комуникационните технологии – ИКТ (ICT – англ.) в образователния процес. В конференцията участваха още преподаватели във ВУЗ, представители на НПО и държавни и общински служители от системата на образованието.

 

Учителите имаха възможност да обменят опит с колеги, да изкажат свои мнения и да зададат въпросите си към лекторите.


 

Предстои да бъдат публикувани видеозаписи на отделните лекции и на файловете с презентациите от конференцията.


В конференцията бяха представени от представители на МОМН, експерти, неправителствени организации, Microsoft България и др. частни компании:

 • Държавните политики в сферата на преподаването по информационни технологии;
 • Състоянието както на използването ИКТ в училищата, така и на преподаването по други предмети с използването на информационни технологии;
 • Реализираните досега проекти у нас в сферата на преподаването и ученето с ИКТ, както и предстоящи такива;
 • Софтуерни и хардуерни технологии за образованието;
 • Инициативите в България за 2010 г. – 2011 г. по програмата „Партньори в познанието” (Partners in Learning) на Майкрософт, по които само за тази година компанията ще изразходва повече от $200 000;
 • Новите тенденции и възможности за предпазване на децата от опасностите в Интернет.
 

Политиката на МОМН в ИТ образованието се основава на стратегията на ЕС за развитие на електронните умения, като фактор за осигуряване на конкурентоспособност, растеж и заетост. Тази политика ще се състои в промяна начина на обучение на учениците, осигуряване на съвременни програми за обучение, както и в насърчаване на младите хора да избират професии в сферата на ИТ.

 

По програмата „Партньори в познанието” през настоящата година ще бъде развивано внедряването на ИКТ в началното образование, както и съвместни проекти с партньорски организации, ще бъдат създавани учебни материали, ще продължи обучението на учителите и др., за което очаквайте подробности в Teacher.bg.

 

Отделни теми от конференцията ще бъдат разгледани подробно в Teacher.bg.

 

В първия от двата дни на конференцията бяха представени:

 • Политиката на МОМН за изграждане на електронни умения за XXI век – от г-жа Силвия Кънчева, държавен експерт МОМН;
 • Обучението по предприемачество в средното образование, което Джуниър Ачийвмънт – България организира;
 • Проект „Свързани класни” на Британски Съвет, който е за обучение с използване на ИТ
 • Проект обучение с използване на ИТ в началното образование „Енвижън” (Мишия проект) на учителките Десислава Миленкова от 137 СОУ, София и Румяна Неинска, 97 СОУ, София;
 • Новите технологии за обучение по и чрез използването на ИТ.
 

Във втория ден бяха представени:

 • Инициативите в България по програмата на Майкрософт „Партньори в познанието” за 2010-2011 г. – презентация на г-жа Теодора Върбанова – ръководител Образователни програми, Майкрософт България;
 • Използването на ИКТ в началното образование и проектите за тази цел – презентация на доц. д-р Румяна Папанчева – председател на Сдружение „Образование и технологии”;
 • Най-новите тенденции и начини за предпазване на децата от опасностите в Интернет – от г-н Георги Апостолов, ръководител проект „Безопасен Интернет”, Фондация ПИК;
 • Използването на Live@edu в българските училища, както и допълнителните възможности на системата – презентация на г-жа Христина Дачева от Kabinata.com, която организация е ангажирана технологично с внедряването на Live@edu в България.
 

ПРЕЗЕНТАЦИИ:

   Политика на МОМН за изграждане на електронни умения за XXI век– Силвия Кънчева

   Обучение по предприемачество в средното образование – Милена Стойчева

   Проект Connecting Classrooms – Красимира Танчева

   Microsoft MultiPoint Server – споделени компютри, намалени разходи – Янко Бахчеванов

Microsoft Office 2010 – Михаил Златанов

   Visual Studio 2010 – Дончо Ангелов

   Проекти в Началното образование – Румяна Папанчева

   Microsoft Live@edu за българското образование – Христина Дачева

   Онлайн безопасност 3.0 – Георги Апостолов

   Образователни програми на Майкрософт в България – Теодора Върбанова