Ученици

Проведе се ІV Национално състезание по ИТ

От 6 до 8 март 2009 г. в ПМГ „Св. Климент Охридски” – гр. Монтана се проведе ІV Националното състезание по информационни технологии „XXI век – иновационни технологии в българското образование”.
 
Участниците се състезаваха с проекти в следните четири категории:
 • „WEB-приложения” – за ученици 8-12 клас
 • „Приложни програми” – за ученици 8-12 клас
 • „Компютърни презентации” – за ученици 5-7 клас
 • „Компютърни презентации” – за ученици 8-10 клас
 
Състезанието се организира от МОН, Пловдивски университет, Технически университет – Габрово, СМБ, РИО – Монтана, ПМГ „Св. Климент Охридски” – Монтана и Школа по WEB дизайн към ПМГ. Генерален спонсор на състезанието е „Майкрософт България” ЕООД, като спонсорството се осъществява по световната програма на компанията „Партньори в познанието”. Победителите в състезанието получават право да бъдат приети без изпит в двата университета по-горе.
 
Съгласно регламента на състезанието проектите в първите три категории могат да бъдат изготвяни от един или двама ученика под ръководството на научен ръководител или консултант по съответния учебен предмет. След участието в състезанието всеки проект се предоставя за свободно ползване за нуждите на българското образование. Всеки ученик може да участва с един проект в една от трите категории. Проектите не трябва да са печелили призови награди (първо, второ или трето място) в други състезания и конкурси през учебната 2008/2009 година.
 
Състезанието в четвъртата категория „Компютърни презентации” – за ученици 8-10 клас, протича по отделен регламент. Състезателите не подготвят предварително проекти. В деня на състезанието те получават материали от журито, което им задава тема. В рамките на 3 часа всеки състезател трябва да подготви презентация върху поставената тема, която да представи пред журито и публиката. Всеки състезател в тази категория трябва да подсигури собствен преносим компютър с необходимия софтуер за изготвяне на презентация.
 
До защита бяха допуснати проекти, отговарящи на следните предварително обявени критерии:
 1. Да са самостоятелни компютърни приложения (информационни системи, WEB-приложения, WEB-сайтове, софтуерни приложения, компютърни презентации и др.).
 2. Да отговарят на темата на състезанието, да демонстрират новаторски и съвременни методи на обучение.
 3. Да могат успешно да се прилагат в учебните часове и да представляват завършен продукт.
 4. Да са разработени с лицензиран или свободно разпространяем софтуер.
 5. Ясно и точно да са цитирани източниците на използваната в приложенията информация.
 6. Да са качени онлайн (за WEB-приложения) за свободно ползване към датата на състезанието, като адресът им бъде ясно посочен в предоставената документация.
 7. Да бъдат предоставени безусловно за използване за нуждите на българското образование.
 
Проектите бяха оценявани по следните общите критерии:
 1. Функционалност и завършеност (пълнота и обхват на информацията, доколко проектът реализира своето предназначение).
 2. Доколко проектът е приложим в реален учебен час.
 3. Потребителски интерфейс и дизайн (интуитивност, функционалност, оригиналност, достъпност, Използване на авторски елементи).
 4. Технологична изработка (степен на използване на съвременни средства, оптимизация, сигурност).
 5. Ползваемост и достъпност (приложимост).
 6. Възможности за подобряване и обновление.
 7. Представяне при защитата и отговаряне на поставените въпроси.
 
Подробно описание на критериите по категории е публикувано тук.
 
Класираните на призовите места в отделните категории са следните:
 
В категория „Приложни програми”:
 1. Стефан Събев и Валери Митов от гр. габрово с проекта „Net Helper”.
 2. Кристиян Сребринов Сребрев от гр. Първомай с проект „Музика за 7 клас – е+ учебник”.
 3. Георги Илиев Бисолнев от гр. Гоце Делчев с проект „Сборник по математика”
 
В категория „Web-приложения”:
 1. Мартин Кирилов Димитров, 12 клас от гр. Монтана с проект „Windows Vista – ръководство за потребителя”.
 2. Мирослав Петров Апрозянов, 11 клас от гр. Тутракан с проект „Помагало по химия”.
 3. Деян Петров Михайлов, Вихрен Коцев Ганев, 12 клас, гр. Русе с проект „Тестовете.net – сайт за онлайн тестове”.
 
Компютърни презентации 5-7 клас:
 1. Пресиян Генков, 5 клас с проект „Kлетка”.
 2. Божимир Валентинов Маринов, 7 клас, проект „Периодичен закон и система”
 3. , Мария Сребринова Сребрева и Соня Димитрова Ситнова, 7 клас, от гр. Първомай, проект „Музикални форми”
 
Компютърни презентации 8-10 клас:
 1. Деница Добрева Добрева, 10 клас, гр. Варна
 2. Деница Добрева Иванова, 10 клас, гр. Монтана
 3. Николай Стефанов Томов, 10 клас, гр. Балчик
Подробна информация за състезанието и пълен списък с класирането след с оценката на журито за всеки отделен проект са публикувани в официалния сайт на състезанието – www.montana-it.com.
 
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/.